Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Monografie

Okładka monografii Pociask J. (red.) 2019
monografia

Sustainable water resources management in high mountains in the Baltic Sea Region

Pociask-Karteczka J. (ed.) (2019) Sustainable water resources management in high mountains in the Baltic Sea Region IGiGP UJ, Kraków.
więcej o Sustainable water resources management in high mountains in the Baltic Sea Region
Okładka monografii Rzonca 2014
monografia

Właściwości zbiornikowe przestrzeni porowej mezozoicznych skał węglanowych północno-wschodniego obrzeżenia Gór Świętokrzyskich

Rzonca B. (2014) Właściwości zbiornikowe przestrzeni porowej mezozoicznych skał węglanowych północno-wschodniego obrzeżenia Gór Świętokrzyskich, IGiGP UJ, Kraków.
więcej o Właściwości zbiornikowe przestrzeni porowej mezozoicznych skał węglanowych północno-wschodniego obrzeżenia Gór Świętokrzyskich
Okładka monografii Baścik, Siwek 2013
monografia

Przyrodnicze i antropogeniczne przemiany źródeł Wyżyn Krakowsko-Wieluńskiej i Miechowskiej oraz ich rola w krajobrazie naturalnym i kulturowym

Siwek J., Baścik M. (ed.) (2013) Przyrodnicze i antropogeniczne przemiany źródeł Wyżyn Krakowsko-Wieluńskiej i Miechowskiej oraz ich rola w krajobrazie naturalnym i kulturowym, IGiGP UJ, Kraków.
więcej o Przyrodnicze i antropogeniczne przemiany źródeł Wyżyn Krakowsko-Wieluńskiej i Miechowskiej oraz ich rola w krajobrazie naturalnym i kulturowym
Okładka monografii Bogdanowicz, Pociask, Jokiel (red.) 2012
monografia

Wody w parkach narodowych Polski

Bogdanowicz R., Jokiel P., Pociask-Karteczka J. (red.) 2012 Wody w parkach narodowych Polski IGiGP UJ, KH PTG, Kraków.
więcej o Wody w parkach narodowych Polski
Okładka książki Żelazny 2005
monografia

Czasowo-przestrzenna zmienność cech fizykochemicznych wód Tatrzańskiego Parku Narodowego

Żelazny M. (2012) Czasowo-przestrzenna zmienność cech fizykochemicznych wód Tatrzańskiego Parku Narodowego, IGiGP UJ, Kraków.
więcej o Czasowo-przestrzenna zmienność cech fizykochemicznych wód Tatrzańskiego Parku Narodowego