Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Czasowo-przestrzenna zmienność cech fizykochemicznych wód Tatrzańskiego Parku Narodowego

Czasowo-przestrzenna zmienność cech fizykochemicznych wód Tatrzańskiego Parku Narodowego

Żelazny M. (2012) Czasowo-przestrzenna zmienność cech fizykochemicznych wód Tatrzańskiego Parku Narodowego, IGiGP UJ, Kraków.

Spis treści

Przedmowa 7
 
1. Wprowadzenie 9
1.1. Stan badań hydrochemicznych w polskich Tatrach 11
1.2. Cel i zakres pracy 21
 
2. Środowisko przyrodnicze Tatrzańskiego Parku Narodowego 23
2.1. Główne cechy środowiska przyrodniczego 23
2.2. Charakterystyka środowiska przyrodniczego badanych zlewni 30
 
3. Metody badań cech fizykochemicznych wód 57
3.1. Terenowe metody badań sezonowej zmienności wód potoków i źródeł 57
3.2. Terenowe metody badań zróżnicowania przestrzennego wód źródlanych 64
3.3. Metody laboratoryjne 74
3.4. Metody statystyczne, wizualizacja danych 81
 
4. Zróżnicowanie przestrzenne i sezonowa zmienność cech fizykochemicznych wód tatrzańskich 93
4.1. Zróżnicowanie przestrzenne 93
4.2. Zmienność sezonowa 109
4.3. Czynniki kształtujące zmienność sezonową 133
4.4. Reżim hydrochemiczny wód potoków tatrzańskich 148
4.4.1. Reżim wysokogórski 150
4.4.2. Reżim średniogórski 154
 
5. Zróżnicowanie przestrzenne cech fizykochemicznych źródeł tatrzańskich 163
5.1. Ogólna charakterystyka hydrochemiczna źródeł 163
5.1.1. Charakterystyka hydrochemiczna źródeł drenujących trzon krystaliczny i część osadową 188
5.1.2. Charakterystyka hydrochemiczna źródeł drenujących część osadową: serie wierchowe, reglowe i paleogen Podhala 194
5.2. Charakterystyka hydrochemiczna źródeł drenujących skały ze względu na uwarunkowania litologiczne 199
5.3. Zróżnicowanie przestrzenne typów hydrochemicznych źródeł 206
5.4. Środowiska hydrogeochemiczne źródeł 222
 
6. Podsumowanie i wnioski 231
 
Podziękowania 237
Literatura 241
Summary 275
Spis tabel 279
Spis rycin 281
Pliki do pobrania
pdf
Publikacja dostępna w wersji elektronicznej (11,5 MB)