Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ogólnopolska konferencja naukowo-techniczna Woda - kluczowy czynnik rozwoju cywilizacji

Ogólnopolska konferencja naukowo-techniczna Woda - kluczowy czynnik rozwoju cywilizacji

Zapraszamy do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowo-technicznej pt. "Woda - kluczowy czynnik rozwoju cywilizacji" odbywającej się w Krakowie w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Zapraszamy do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowo-technicznej pt. "Woda - kluczowy czynnik rozwoju cywilizacji" odbywającej się w Krakowie w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Na konferencji zostaną przedstawione aktualne problemy hydrologii, obejmujące zagadnienia ilości i jakości zasobów wodnych realizowane w badaniach podstawowych i aplikacyjnych oraz tempa obiegu wody w warunkach naturalnych i przekształconych antropogenicznie. Konferencja stworzy przestrzeń do szerokiej dyskusji dla specjalistów oraz praktyków zajmujących się wodą, reprezentujących odmienne perspektywy poznawcze i podejścia badawcze w różnych skalach czasowych oraz przestrzennych, odnoszących się do zagadnień wykorzystania wody w gospodarce i racjonalnej ochrony jej zasobów zgodnej z założeniami zrównoważonego rozwoju. Istotnym elementem konferencji będzie prezentacja badań dotyczących wpływu zmian klimatu na zasoby wodne i prawdopodobnego zmniejszania się ich w przyszłości. Konferencję zakończy dyskusja nad strategiami ochrony zasobów wodnych i możliwościami ich zwiększania.

Zagadnienia tematyczne konferencji:
- aspekty prawne zarządzania zasobami wodnymi,
- wykorzystanie zasobów wodnych w gospodarce,
- ponowne wykorzystanie wody – szara woda,
- zdarzenia ekstremalne w zlewniach o różnej wielkości,
- powodzie, susze i możliwości osłabiania ich skutków,
- wpływ zmian klimatycznych na zasoby wodne,
- siedliska wodne: torfowiska i mokradła,
- obieg wody w zlewniach miejskich i rolniczych,
- jakość wody
- monitoring hydrologiczno-chemiczny w zlewniach eksperymentalnych.

Honorowy patronat

Logo UJ

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

logo UR

Rektor Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Logo Ministrerstwa,  Wojewody Małopolskiego oraz Wód Polskich

Minister Infrastruktury, Wojewoda Małopolski, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Patronat medialny

Gospodarka Wodna 

Pliki do pobrania
pdf
Komunikat I (pdf: 425 KB)
pdf
Komunikat II (pdf: 1,8 MB)