Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Publikacja

Zaakceptowane zgłoszenia referatów będą opublikowane w zeszycie streszczeń. Istnieje możliwość publikacji artykułów w czasopiśmie Acta Scientiarum Polonorum, seria Formatio Circumiectus (70 pkt. – MEiN, IF 0,400). Artykuły należy przygotować i przesłać według wytycznych podanych na stronie czasopisma acta.urk.edu.pl
Koszt druku publikacji wynosi 750 zł.